Wie zijn wij ?

 

Urban Woorden is een collectief dat projecten organiseert rond woord- en podiumkunsten, met als insteek urban lifestyle, sociale inclusie en culturele diversiteit. Wij spelen in op aanbod waar het reguliere jeugd- en cultuurwerk geen of weinig antwoorden op bieden.  Op die manier spreken we artiesten en publieken aan die over het algemeen weinig of geen platformen hebben. We proberen dit voornamelijk te doen door te vertrekken vanuit de jeugd en de diversiteit die onze samenleving rijk is. In 2009 zijn we gestart door ons platform te lanceren vanuit een focus op de urban woordkunsten Rap en Slam Poetry. Deze scenes zijn per definitie divers, spreken de jeugd aan en verbale uitdrukking staat er centraal. Van hieruit ontdekken we de stemmen die in onze samenleving niet of weinig gehoord worden en duwen we deze de mainstream in opdat ze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat. Op die manier zijn we een katalysator voor de samenleving van morgen.

 

Vandaag draaien onze initiatieven om meer dan urban woordkunsten alleen. Er zijn projecten rond theater, radio, comedy en verschillende disciplines uit de hiphop en urban scene. Tenslotte is er ook een focus op kritisch en (zelf)therapeutisch schrijven zonder dat een bepaald artistiek format hieraan verbonden is.

 

Urban Woorden is niet alleen een collectief, maar is in de eerste plaats een bottum-up initiatief gelanceerd en draaiende gehouden door mensen die het gevoel hebben dat er iets mist in de samenleving.

 

Urban Woorden is ook een netwerk van artiesten en jonge dynamische mensen met heel diverse achtergronden en veel ondernemingszin. Zij dragen elk op hun manier bij aan dit platform. Zij het als workshopgever, als initiator of trekker van een project of als vrijwilliger op evenementen.  Mensen leren mekaar kennen in dit Urban Woorden netwerk en vinden er partners waarmee zij eigen initiatieven lanceren, zij het artistiek, sociaal of ondernemend. Op hun beurt stellen zijn hun eigen netwerk ter beschikking om projecten van Urban Woorden te lanceren of te steunen.

 

 

Wat doen wij?

 

  • Workshops & trajecten : slam, rap, comedy, theater & therapeutisch schrijven/lezen

  • Evenementen : open podia, optredens en festivals

  • Wedstrijden : slam poetry competities

  • Radio maken : 3DO Radio helpt jongeren eerste stappen zetten in de mediawereld

  • Artiestenboekingen : organisaties aan de ideale artiest helpen voor hun evenement

  • Open sessies : wekelijkse begeleide sessies voor jongeren in urban kunsten, theater en leesbevordering

 

 

Waarom doen wij het?

1° We willen jong en oud een tool geven om zichzelf op een creatieve manier uit te drukken.  In deze tijd waar de emotionele en sociale ontwikkeling te vaak over het hoofd worden gezien, zijn we ervan overtuigd dat schrijf- en/of expressiekunsten voor iedereen een positieve uitlaatklep zijn.

2° Stemmen die niet gehoord worden willen we in de mainstream brengen opdat deze worden opgepikt in het maatschappelijk debat, zodat we als samenleving hierop kunnen inspelen. Zo bouwen we samen aan een toekomst waarin iedereen een plaats vindt.

 

Onze doelstellingen ?

 Jong en oud in contact brengen met slam, rap, schrijven, comedy, theater, radio en urban kunsten.

Inclusiviteit en diversiteit stimuleren.

Jongeren helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.