Workshops voor volwassenen uit kansengroepen

 

Voor organisaties die de omkadering doen van volwassenen uit groepen waarvan de stem of verhalen weinig of niet gehoord worden in het reguliere culturele veld. Bv. gedetineerden, mensen met migratieachtergond, senioren,…

Urban Woorden heeft de ambitie om de stemmen die minder gehoord worden in de samenleving een plaats te geven. Hoewel we als focus met jongeren zijn gestart in 2009 zagen we al snel op onze vrije podia dat ook veel volwassenen op zoek zijn naar een plek om hun stem te laten horen.  Daarom geven we al een zestal jaar workshops in gevangenissen en bij organisaties die volwassenen uit kansengroepen omkaderen.

De workshops zijn op maat van de groep. Gelieve ermee rekening te houden dat een goede beschrijving van de groep en groepsdynamiek uiterst relevant is aangezien wij op zoek gaan naar een zo goed mogelijke match tussen begeleider en groep. We beperken ons liefst tot een aantal van 15 deelnemers. Op die manier verzekeren we kwaliteit en een goed verloop van de workshop.

 

Maak een keuze !